mobitel - Sherbime VoIP

VoIP

Voice Over Internet Protocol eshte teknologji e komunikimit e cila mundeson telefonimin nga nje PC ne tjetrin apo nga nje PC ne telefon fiks apo mobil. Programet me te cilat mundesohet kjo teknologji jane te shumte por me te njohurit jane Skype pastaj VOIP stund. VOIP eshte nje term i pergjithshem per nje familje, qe perhap teknologji per shperndarjen e komunikimit me ze nepermjet ose ne networkeve te tjera. Sinonime te tjera te VOIP jane “IP telephony”, “Internet telephony”. Sistemi VOIP zakonisht vepron ne komunikimin tradicional public telefonik, pernikim te lehte neper bote. VOIP mund te jete nje perfitim per reduktimin e kostos se komunikimit dhe infrastuktures duke i vendosur thirrjet telefonike ne nje rrjet network qe ekziston duke menjanuar dyfishimin e sistemeve network. SKYPE dhe vonafe jane ato kompani qe kane nje klientele te madhe dhe sigurojne nje komunikim nepernjet VOIP-it. Sistemet VOIP tejcojne thirrjet telefonike si Audio Digitale e reduktuar ne menyre tipike ne Data duke perdorur kompresimin e thirrjes ne forme Data, te paktuara ne njesi ti vogla prej 10 milisekondash thirrje. -HISTORIA (HISTORIA) VOIP ka qene nje teme me interes qe ne fillim te Computer Network. Ne 1973 zeri po transmetohej permes internetit. Teknologjia e transmetimit te bisedave zanore ka qene e disponueshme per perdoruesit qe ne 1980. Ne 1996 nje program i quajtur Voval Tec siguroi VOIP me karakteristika te shumta si Voice Mail dhe Caller Id. Por kjo e fundit nuk siguroi nje porte lidhese me PSTN (Telefonine Publike) keshtu qe perdorej vetem per te folur me perdorues te tjere te Vocal Tec. Ne 1997 doli VOIP e para qe benin lidhje me PSTN. Fitimet ne total te industrise VOIP ne SHBA eshte rritur me 24.3% ne 2008 me 3.19 milion $. -FUNKSIONALITETI (FUNCTIONALITY) VOIP mund te beje detyra dhe siguroje sherbime qe mund te jene shume te veshtira dhe me kosto per PSTN, shmbujt perfshijne: • Aftesia per te transferuar me shume se nje thirrje telefonike permes nje lidhjeje Broadband, kjo mund te beje VOIP-ne nje menyre te thjeshte per te shtuar nje linje telefonoke tjeter tek nje shtepi ose zyre. • Thirrje te sigurta duke perdorur protokolle standarte. Shumica e veshtiresive per krijimin e nje thirrjeje te sigurt mbi linjat tradicionale telefonike si transferime dixhitale, jane tashme te disponueshme ne VOIP. Eshte e nevojshme qe te kodifikohet rrjedhja e zerit ne forme Data. • Pavarsisht vendndhodhjeve. Vetem nje lidhje ne internet eshte e nevojshme qe te sigurohet VOIP. • Mund te behen gjithashtu, biseda ne video, shkembim mesazhesh, file etj. -IMPLEMENTIMI (IMPLEMENTATION) Nje tjeter sfide per VOIP eshte kalimi permes Firewalls dhe Address Translaters. Kontrolli i pjeses private behet nga Firewalls per te bere te mundur qe thirrjet me VOIP te behen ne nje rrjet te sigurt. Sfidat e VOIP-se: • Bandwidth e pranishme • Network e fshehte • Humbje te pakod • Siguri • Besueshmeri Disa Adapore analoge telefonike nuk mund te ckodojne pulset e ardhur nga telefone te vjeter. Vonesat nuk mund te rregullohen komplet, por ato mund te zvogelohen duke i bere pakot e zerit te ndjeshme ndaj vonesave. -BESUESHMERIA (RELIABILITY) Telefonat tradicional jane te lidhura direkt me kompanite Telefonike te quajtur Linje Telefonike, te cilat ne rast te humbjes se energjise mbahen ne funksionim me ane te baterive shtese te cilat vendosen prapa telefonit. Por telefonat IP dhe infrastuktura IP lidhet ne serverat te cilat varen nga mjete e elektricitetit ose nje menyre tjeter e krijimit te energjise. Netorket VOIP jane gjithashtu te siguruara nga nderprerje e elektricitetit duke perdorur sisitemin UPS te mbajtjes se elektricitetit per nje kohe te percaktuar. Zeri udheton permes internetit ne pako ne te njejten menyre si datat, keshtu kur ti flet ne IP Network biseda ndahet ne pako te vogla. -CILESIA DHE SHERBIMI (QUALITY OF SERVICE) Disa lidhje Broadband mund te vene me pak se kualitetin e deshiruar. Nonjehere IP Pachets mund te humbin ose vonohen. Por megjithate teknologjia ka zhvilluar besueshmerine dhe cilesine e zerit ne kohe. Eshte sugjeruar qe te kemi besim ne formen e paketuar te medias ne VOIP dhe transmetimin e rrymes nga telefoni origjinal ne telefonin ne destsinacion duke bere te mundur qe humbjet e perkohshme te kene me pak ndikim ne cilesine e komunikimit.


Platforma

mobitel ofron disa paketa te internetit te dedikuar:

  • 1. Platforma VoIP